Edice editoroom je určena posluchačům studijních programů bohemistiky FF UP zaměřených na editorství. Postupně se v ní snažíme přinášet široké spektrum studijních textů, zaplňujících mezery v odborné literatuře z oblasti knižní kultury, knižního trhu, redakční práce, typografie, mediální teorie a praxe, knižního marketingu atd.

Edici řídí: Mgr. Lenka Pořízková

V roce 2012 vyšlo

Lenka Pořízková: Nakladatelská redakční práce

Mediální teorie a praxe (eds. Vladimír Polách, Pavla Zelená); rozhovory s odborníky z praxe

Lenka Pořízková: Elektronická kniha jako nakladatelský produkt. Úvod do problematiky

Lenka Müllerová: Knižní marketing

 

Připravujeme

Lenka Müllerová: Svět knižních textů I - Paratexty
Petr Pořízka: Editace zvuku
Lenka Pořízková: Nakladatelská praxe očima redaktorů
Magdalena Sodomková: Jak dobře napsat žurnalistický text: praktická příručka s cvičebnicí
Anna Zdráhalová: Stručný přehled vývoje písmového znaku