Hotové zakázky

2013

Rozpracováno:

Studie k moderní mluvnici češtiny - 7 kolektivním monografií

 

2012

Radek Malý: Domovem v jazyce. České čtení Paula Celana, Olomouc: Periplum 2012

- odborná monografie

- korektury, redakce, grafika, sazba - Veronika Hanáková, 5. ročník

2011

Dan Faltýnek: Biosemiotické primitivy v konstrukci gramatik a jazyka, Olomouc: Univerzita Palackého 2011

- odborná monografie

- korektury, redakce, grafika, sazba, obálka - Pavla Hernandezová, 5. ročník