Nabídka předmětů v LS 2015

27.04.2015 09:14

V letním semestru 2015 můžete opět navštěvovat předměty podpořené projektem ESF s různým zaměřením (jazykovědné, literárněvědné, editorské): Foto pro editory, Editace videa, Editace zvuku, Praktická ortoepie a rétorika, Časopisecké praktikum, Nakladatelská redakční práce, Současná česká lingvistika, Synchronní slavistika, Kontaktová lingvistika, Metody literární historie 2, Česká literatura 19. století v bilingvním prostředí a mnohé další. Zájemci se mohou těšit na setkání s fundovanými lektory, kteří patří ke špičce v oboru, na zajímavá témata a tvůrčí přístup k řešení problémů.