Paleoslovenistické kolokvium

11.11.2012 19:05

Mezinárodní kolokvium s tématem Velké Moravy a její kultury

Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého srdečně zve na mezinárodní vědecké kolokvium

Velká Morava a velkomoravská staroslověnština

Kolokvium pořádané na prahu jubilejního cyrilometodějského roku 2013, bude zaměřeno na současné filologické, historické a v širším smyslu kulturní bádání o podobě staroslověnského jazyka na Velké Moravě a o historických událostech, jež souvisejí s Velkou Moravou.

Setkání se uskuteční dne 23. listopadu 2012 od 10 hodin v zasedací místnosti děkanátu FF UP.

Za kolektiv organizátorů doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.

Program kolokvia:

10:00 Slavnostní zahájení (zasedací místnost děkanátu FF UP)

10:15 Radoslav Večerka (Brno) – Otázka lokalizace Velké Moravy

10:45 Jan Stejskal (Olomouc) – Liber vitae a Velká Morava

11:15 Libor Jan (Brno) – Kdy a kde byl Metoděj arcibiskupem

11:45 Peter Ivanič (Nitra) – Problematika polohy a rozlohy Veľkej Moravy v slovenskej historiografii

13:30 Кирилл А. Максимович (Moskva) – Греческое влияние в книжном языке Великой Моравии (на материале лексических грецизмов Номоканона Мефодия)

14:00 Václav Konzal (Praha) – Kontinuita velkomoravské staroslověnštiny a české církevní slovanštiny

14:30 František Čajka (Praha) – Kánon ke cti sv. Václava v dobových souvislostech

15:00 David Kalhous (Brno) – Velkomoravská tradice ve vrcholném středověku

15:45 Ukončení kolokvia

paleon_2012_plakát.pdf (1,7 MB)

paleon_2012_program-1.pdf (1,9 MB)