Přednášky - aktuálně

29.10.2012 07:55

V pondělí 29. října v rámci kurzu Naratologie pohovoří pracovník ÚČL AV ČR Daniel Řehák na téma Vyprávění a recitace v ústní tradici, které uvede příklady z tradice gaelského Irska a keltského Walesu. Přednáška proběhne od 13.15 hod v učebně KA-1.40 (MMU). Ve středu 31. října od 16.45 v učebně č. 18 pokračuje cyklus Paleoslovenistika dnes, tentokrát přednáškou Lukáše Zábranského zaměřenou na metafory v Matoušově evangeliu Mariánského kodexu. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!