Ediční příprava korespondence

 

Projekt je zaměřen na studenty magisterského studijního programu, kteří jej budou realizovat jako studentský odborný tým.

Náplní projektu je kompletní zpracování korespondence Ivana Slavíka s Mojmírem Trávníčkem a následně korespondence Mojmíra Trávníčka s Jaroslavem Medem, zahrnující veškeré kroky spojené s přípravou tohoto typu textu k vydání: exkurze do Památníku národního písemnictví, kde je korespondence uložena (prohlídka + přednáška o uchovávání rukopisů); digitalizace rukopisů; přepis rukopisů; textologická příprava textu; tvorba edičního komentáře, poznámkového aparátu; sestavení jmenného rejstříku; knižní vydání textu.

Studenti participující na projektu mohou uplatnit nabyté teoretické znalosti při praktické editorské práci. Důraz je kladen na kooperaci členů studentského oborného týmu.

Časový harmonogram:

Projekt bude uskutečněn během tříletého období: červen 2012 – květen 2015.

Způsob vydání:

Edice korespondence bude publikována v roce 2015 a bude mít povahu knižního vědeckého vydání. Určena bude jak studentům, tak širší akademické a čtenářské obci.

Vedení projektu:

Vedoucím projektu je: Mgr. Jiří Hrabal, PhD.