Studentská edice Günther vznikla jako pilotní projekt směřující v budoucnu k širším nakladatelským aktivitám na katedře bohemistiky FF UP. Nejedná se o edici v pravém slova smyslu, ale spíše o specifické redakční pracoviště.

Veškeré publikace kompletně připravují studenti pod dohledem vyučujícího v rámci speciálních workshopů (nebo se na vydání podílejí dílčím způsobem). Provádějí jazykové korektury, větší redakční zásahy do textu, sazbu, navrhují grafiku včetně obálky atd. V roce 2011 a 2012 v edici vychází většina tištěných a elektronických výstupů grantu ESF Bohemistika: obor pro III. tisíciletí. Od roku 2013 nabízí redakce své služby celé Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

Edici řídí: Mgr. Lenka Pořízková

Edice Günther

Večerníček jako televizní a literární fenomén

Helena Vyplelová: Večerníček jako televizní a literární fenomén, Olomouc 2012 PDF zde

Elektronická kniha jako nakladatelský produkt

Studijní příručka uvádějící do základů problematiky elektronického publikování knih. Lenka Pořízková, Olomouc 2012. PDF zde: E-Kniha_web.pdf (5,4 MB)

Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec

Sborník příspěvků z mezinárodní konference Umění a kultury střední Evropy 2011. Eds. Zuzana Zemanová, Lenka Pořízková a kol. Olomouc 2012. PDF stahujte ZDE.

Místo – prostor – krajina: v literatuře a kultuře

Kolektivní monografie z tematologie. Eds. Petr Komenda, Lenka Malinová, Richard Změlík. Olomouc 2012 PDF získáte ZDE

Funkční stratifikace češtiny

Textová cvičebnice s klíčem. Ondřej Bláha. Olomouc 2012

Komunikace pro praxi

Lucie Hrubošová. Olomouc 2012 PDF stahujte ZDE.

Jak nepsat diplomovou práci

Soňa Schneiderová. Olomouc 2012

Cvičebnice z morfologie

Se zaměřením na flexi přejatých slov. Božena Bednaříková. Olomouc 2012

Dělání mnohých knih žádného konce není

Antologie textů ke studiu starší české literatury. Raný novověk Olomouc 2012

Iskoni bě slovo

Texty ke studiu diachronních bohemistických a slavistických disciplín Olomouc 2011 Iskoni_be_slovo.pdf (1,3 MB)

Ediční plán

Vydané tituly v PDF formátu najdete pod příslušnými linky ve webové kvalitě. V případě zájmu o tiskové PDF s vyšším rozlišením nás kontaktujte. Pokud PDF vyžaduje heslo, znamená to, že je publiakce určena pouze studentům Katedry bohemistiky FF UP jako výukový materiál (z důvodu ochrany autorských práv, především u překladových textů). ISBN uvedené v PDF se vztahuje k tištěné verzi publikace.

2011

Tilul č. 1: Miroslav Vepřek: Iskoni_be_slovo. Texty ke studiu diachronních bohemistických a slavistických disciplín (antologie)

Tilul č. 2: Jana Kolářová - Karla Strnadová: Dělání mnohých knih žádného konce není. Antologie textů ke studiu starší české literatury (antologie)

Tilul č. 3: Božena Bedanříková: Cvičebnice z morfologie (cvičebnice)

Tilul č. 4: Soňa Schneiderová: Jak nepsat diplomovou práci: (příručka)

2012

Titul č. 5: Lucie Hrubošová: Komunikace pro praxi (skriptum)

Titul č. 6: Ondřej Bláha: Funkční stratifikace češtiny: textová cvičebnice s klíčem (cvičebnice)

Titul č. 7: Místo - prostor - krajina v literatuře a kultuře (kolektivní monografie)

Titul č. 8: Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec (sborník z konference Umění a kultury střední Evropy 2011)

Titul č. 9: Božena Bednaříková: Problematika morfologických adaptací (cvičebnice)

Titul č. 10: Lenka Pořízková: Nakladatelská redakční práce (skriptum), edice Editoroom

 

Titul č. 11: Mediální teorie a praxe (ed. Vladimír Polách; rozhovory s odborníky z praxe), edice Editoroom

Titul č. 12: Lenka Pořízková: Elektronická kniha jako nakladatelský produkt (skriptum), edice Editoroom

Titul č. 13: Lenka Müllerová: Knižní marketing (skriptum), edice Editoroom

Titul č. 14: Kateřina Vodičková: Didaktika češtiny pro cizince (skriptum)

Titul č. 16: Helena Vyplelová: Večerníček jako televizní a literární fenomén (monografie)

2013

Titul č. 15: Petr Pořízka: Tvorba mluvených korpusů (monografie)

Titul č. 19: Lenka Müllerová: Svět knižních textů I - Paratexty, edice Editoroom

Titul č. 17: Zuzana Zemanová: Písňové texty v české populární hudbě 60. let (intermediální studie)

Titul č. 18: Tematologie (ed. Petr Komenda; antologie textů)

Titul č. 20: Petr Pořízka: Editace zvuku (skriptum), edice Editoroom

Titul č. 21: Lenka Pořízková: Nakladatelská praxe očima současných redaktorů a nakladatelů (skriptum)

Titul č. 22: Časopisecká praxe (ed. Lenka Pořízková a kol.)