Google+ - webový rozcestník

GDi sk - audiozáznamy

  • Drábek David: beseda v rámci cyklu Exlibris
  • Fischerová Sylva: přednáška v rámci cyklu Exlibris
  • Eva Kaiserová: Knižní distribuce (přednáška v rámci cyklu Nakladatelská redakční práce - LS 2013)
  • Kočí Antonín - Potměšilová Magdalena: Knižní marketing (přednáška v rámci cyklu Nakladatelská redakční práce - LS 2013)
  • Rýša Vlado: Vydávání Sci-fi

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

YouTube kanál - videozáznamy

PALEON 2012

01 Radoslav Večerka - Otázka lokalizace Velké Moravy
02 Jan Stejskal - Liber vitae a Velká Morava
03 Libor Jan - Kdy a kde byl Metoděj arcibiskupem
04 Peter Ivanič - Problematika polohy a rozlohy Veľkej Moravy v slovenskej historiografii
05 Kirill Maksimovič - Řecké vlivy v knižním jazyce Velké Moravy
06 Václav Konzal - Kontinuita velkomoravské staroslověnštiny a české církevní slovanštiny
07 František Čajka - Kánon ke cti cv. Václava v dobových souvislostech
08 David Kalhous - Velkomoravská tradice ve vrcholném středověku

LINGVISTICKÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE PRO ČEŠTINU

01 Dana Hlaváčková: Lingvistické nástroje NLP FI MU Brno
02 Václav Cvrček: Korpusové nástroje ÚČNK FF UK Praha
03 Dan Zeman: Korpusové nástroje ÚFAL MFF UK Praha (I a II)

 

EDITOLOGIE

01 Martin Machovec: Samizdatová ediční činnost
02 Michael Špirit: Edice Škvoreckého Zbabělců
03 Michal Bauer: Edice 2. sjezdu svazu čs. spisovatelů r. 1956
04 Petr Šrámek: Antologie poezie pro děti
05 Luboš Merhaut: Lexikon české literatury
 

PRAKTICKÁ ORTOEPIE A RÉTORIKA

01 Jitka Veroňková: Analýza mediálního dialogu
02 Marie Svobodová - Jitka Veroňková: Praktická rétorika

 

MARTIN HASPELMATH (cyklus přednášek na FF UP z dubna 2014)

01 Grammatical form-frequency correspondences
02 Referential effects on argument coding in ditransitive constructions
03 Comparative linguistics without words and word-classes

 

PETER KOSTA (cyklus přednášek z konverzační analýzy z r. 2014)

Rozcestník (externí tutoriály)

počítačová a korpusová lingvistika

fonetika

  • Phonetic Analysis of Speech Corpora (Jonathan Harrington): videotutoriály (EN)