Inovace bohemistických studií v mezioborových kontextech

Třetí navazující projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky se soustředí na komplexní restrukturalizaci systému studia na Katedře bohemistiky FF UP, a to zejména formou modularizace magisterského studia, diverzifikace bakalářského a magisterského studia, zaváděním alternativních způsobů výuky, navazováním spolupráce mezi katedrami uvnitř FF UP a s partnerskými institucemi.

Předchozí projekty

Projekt navazuje na předchozí granty. První z nich nesl název Inovace studijních programů bohemistiky s ohledem na potřeby soudobé informační společnosti (2006–2008) a jeho součástí byl i vznik multimediálního pracoviště Centrum intermediálních studií – audiovizuální učebny/studovny s profesionální nahrávací kabinou a režijním a střihacím zázemím. Zde se studenti mohou seznámit se základy editace videa, zvuku a textu a rovněž se ve výuce účastnit simulované práce v rozhlase. K dispozici je příruční knihovna a mediatéka. Druhý projekt byl realizován v letech 2008–2012 pod názvem Bohemistika: obor pro 3. tisíciletí. Jeho cílem byl rozvoj, inovace a zkvalitnění studijních programů bohemistiky, a to zejména pomocí nových či inovovaných studijních disciplín, studijních opor, workshopů, kolokvií a konferencí, navázání spolupráce s mediální praxí apod. Důraz byl kladen na zvýšení konkurenceschopnosti absolventů bohemistiky na trhu práce.

 

Prezentace editorského studijního programu

Prezentace editorského studijního programu v PDF

24.03.2012 18:12
Editori_KBH.pdf (2,3 MB)