Centrum intermediálních studií - CIS

Centrum vzniklo rozsáhlou stavební úpravou učebny č. 12 v 1. patře zadního traktu FF UP a přilehlé pracovny, a to za spolupráce s Katedrou nederlandistiky. Vzniklo tak unikátní intermediální pracoviště, které umožňuje výuku s použitím IT komponentů a audiovizuálních prvků na profesionální úrovni. Studentům a vyučujícím je zde k dispozici:
- multimediální učebna s 10 studentskými a jedním řídícím PC, 
- nahrávací studio s profesionálními zvukovými parametry, 
- režijní kabina s mixážním pultem a dvěma PC vybavenými střihovým a editačním softwarem
- a 4 tlumočnické kabiny propojené s učebnou konferenčním systémem (nederlandistika) 


V učebně je dále k dispozici: 

dataprojektor, plátno, LCD televize, video a DVD player včetně reprobeden a dalšího příslušenství

Studenti a vyučující mohou využívat také:

sluchátka a mikrofony, poloprofesionální videokameru, digitální fotoaparát (zrcadlovku) aj.

Na studentských PC lze pracovat např. v programech:

InDesign, Avid, Soundforge, Pinacle aj. 

 

V učebně je k dispozici příruční knihovna obsahující literaturu z oblastí: filmové a divadelní vědy, kunshistorie, žurnalistiky, ediční práce a typografie, grafického designu, jazyka a literatury, muzikologie, ale i např. marketingu, ekonomie a práva, a mediatéka obsahující zejména DVD s filmovými adaptacemi literárních textů, ale i s jinými významnými českými a zahraničními filmy.

Centrum intermediálních studií je v současnosti využíváno zejm. katedrou bohemistiky, nederlandistiky a žurnalistiky, ale mohou zde pracovat také další katedry, zejména filologické. Vždy je ovšem zapotřebí zaškolit příslušného vyučujícího tak, aby byl schopen ovládat technické vybavení učebny. 


Stěžejní část výuky tvoří tyto předměty a aktivity: 

editace textu (DTP), editace vide, editace zvuku, simulace simultánního tlumočení, simulace práce rozhlasového redaktora aj. 

Ve studiu probíhají mj. nahrávky poslechových částí mezinárodních zkoušek ECL z českého jazyka.