K výuce translatologie v zahraničí

28.10.2011 21:05

Další přednášku z cyklu Didaktika češtiny pro cizince, tentokrát na téma "K výuce translatologie na zahrničních bohemistických pracovištích"

prosloví docentka KB FF UP Olomouc Božena Bednaříková. Jako host vystoupí se svými zkušenostmi ze zahraničního studia studentka Bc. Jarmila Stříteská. Přednáška se koná v pátek 4.11.2011 od 9:45 v uč. č. 1.40 (multimediální učebna katedry bohemistiky). Všichni zájemci jsou srdečně zváni!