Přednášky Petra Bubeníčka

10.11.2010 10:35

V rámci cyklu Literatura a média se ve dnech 16. a 23. 11. 2010 (úterý, vždy ve 13.15 hod. ve filmovém sále FF UP) uskuteční dvě přednášky Mgr. Petra Bubeníčka, Ph.D., odborného asistenta Ústavu české literatury a knihovnictví Masarakovy univerzity v Brně, na téma Teorie literární adaptace. První přednáška bude věnována teoretické problematice, druhá pak srovnávání konkrétních textových předloh s jejich filmovou adaptací (Adelheid, Deník venkovského faráře a Francouzova milenka).

Na přednášky jsou zváni všichni zájemci.