Program cyklu Didaktika češtiny jako cizího jazyka - letní semestr 2012

06.02.2012 17:26

17. 2.   Mgr. Petra Pazderová (Friedrich Schiller Gymnasium Pirna)

            Výukové metody a postupy zaměřené na cizince-děti

2. 3.     PhDr. Marie Hádková, Ph.D. (PdF UJEP Ústí nad Labem)

            Ostenze ve výuce češtiny pro cizince

23. 3.   PhDr. Lída Holá (AKCENT College Praha)

            K vybraným problémům výuky češtiny pro cizince

30. 3.   Mgr. Ctirad Sedlák (lektor ČJC na Uniwersytet Jagielloński)

            K vybraným problémům výuky češtiny pro cizince v polském prostředí

4.  5.    doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. (ÚBS FF UK Praha)

            K metodice výuky v podprahových kurzech

8. 5.     Mgr. Darina Hradilová, Ph.D. a PhDr. Jiří Nový, Dr. (FF UP Olomouc)

            Budování gramatické kompetence ve výuce češtiny pro cizince (workshop v rámci ML)

 

Začátek vždy v 9:45 v MMU (učebna č. 1.40). Všichni zájemci jsou srdečně zváni!