Zahájení cyklu Didaktika ČJC

27.09.2011 08:57

V pátek 30. 9. 2011 bude zahájen přednáškový cyklus Didaktika češtiny jako cizího jazyka. Úvodní přednášku na téma Společný evropský referenční rámec pro jazyky ve výuce češtiny pro cizince prosloví PhDr. Andrea Křížková, předsedkyně Asociace certifikovaných jazykových škol. Studenti, kteří mají zájem navštěvovat přednášky v průběhu celého semestru, mohou za účast získat kredity (viz předmět KBH/VSJ25). Možnost zapsat se na předmět trvá až do 7.10.