Dělání mnohých knih žádného konce není

Dělání mnohých knih žádného konce není

Antologie textů ke studiu starší české literatury.

Raný novověk

Olomouc 2012