Plánované konference a kolokvia

Jacobsonovské kolokvium: 10. – 11. prosince 2012

Paleoslovanistické kolokvium: listopad 2012

Umění a kultury střední Evropy, téma: cenzura (Věnováno památce Petra Hory): březen 2013