Studentská edice Günther vznikla jako pilotní projekt směřující v budoucnu k širším nakladatelským aktivitám na katedře bohemistiky FF UP. Nejedná se o edici v pravém slova smyslu, ale spíše o specifické redakční pracoviště.

Veškeré publikace kompletně připravují studenti pod dohledem vyučujícího v rámci speciálních workshopů (nebo se na vydání podílejí dílčím způsobem). Provádějí jazykové korektury, větší redakční zásahy do textu, sazbu, navrhují grafiku včetně obálky atd. V roce 2011 a 2012 v edici vychází většina tištěných a elektronických výstupů grantu ESF Bohemistika: obor pro III. tisíciletí. Od roku 2013 nabízí redakce své služby celé Filozofické fakultě Univerzity Palackého.

Vydané tituly v PDF formátu najdete pod příslušnými linky ve webové kvalitě. V případě zájmu o tiskové PDF s vyšším rozlišením nás kontaktujte. Pokud PDF vyžaduje heslo, znamená to, že je publiakce určena pouze studentům Katedry bohemistiky FF UP jako výukový materiál (z důvodu ochrany autorských práv, především u překladových textů). ISBN uvedené v PDF se vztahuje k tištěné verzi publikace.

 

Miroslav Vepřek: Iskoni_be_slovo. Texty ke studiu diachronních bohemistických a slavistických disciplín (antologie)

Jana Kolářová - Karla Strnadová: Dělání mnohých knih žádného konce není. Antologie textů ke studiu starší české literatury (antologie)

Božena Bedanříková: Cvičebnice z morfologie (cvičebnice)

Soňa Schneiderová: Jak nepsat diplomovou práci: (příručka)

Lucie Hrubošová: Komunikace pro praxi (skriptum)

Ondřej Bláha: Funkční stratifikace češtiny: textová cvičebnice s klíčem (cvičebnice)

Místo - prostor - krajina v literatuře a kultuře (kolektivní monografie)

Cizinec - vyhnanec - přistěhovalec (sborník z konference Umění a kultury střední Evropy 2011)

Božena Bednaříková: Problematika morfologických adaptací (cvičebnice)

Mediální teorie a praxe (ed. Vladimír Polách; rozhovory s odborníky z praxe), edice Editoroom

Lenka Pořízková:  Elektronická kniha jako nakladatelský produkt  (skriptum), edice Editoroom

Lenka Müllerová: Knižní marketing (skriptum), edice Editoroom

Kateřina Vodičková: Didaktika češtiny pro cizince (skriptum)

Helena Vyplelová: Vyplelova_Vecernicek_web.pdf (1264016) (monografie)

Petr Pořízka: Tvorba mluvených korpusů (monografie)

Lenka Müllerová: Svět knižních textů I - Paratexty, edice Editoroom

Zuzana Zemanová: Písňové texty v české populární hudbě 60. let (intermediální studie)

Tematologie (ed. Petr Komenda; antologie textů)

Petr Pořízka: Editace zvuku (skriptum), edice Editoroom

Imago střední Evropy (antologie)

Interpretace literárního textu (antologie)