Servis pro FF UP

Od ledna 2013 nabízíme servis autorům z Filozofické fakulty UP.

Ve studentské redakci pro vás kompletně připravíme k tištěnému či elektronickému (ePub, PDF) vydání jakýkoli rukopis, který pak vyjde ve VUP. Ideální možnost připravit levně skripta, sborníky z konferencí či antologie textů do výuky. Jsme ale schopni zajistit i vydání monografie.

Co konkrétně nabízíte?

Korektury a redakci textu, návrh grafiky vč. obálky, sazbu, úpravu schémat a grafů, zlomové korektury, převod do elektronických formátů

Proč spolupracovat se studentskou redakcí?

Podpoříte výuku studentů editorského programu.

Ušetříte část finančních nákladů, neboť většinu prací odvedou studenti za kredity, nikoli za finanční odměnu. Platíte jen náročnější grafiku a kontrolu studentské práce.

Jak rychle vydání zvládneme?

Na přípravu knihy od fáze rukopisu po tiskové či elektronické PDF je zapotřebí počítat jeden semestr (3 měsíce), ale v případě, že máte k dispozici grantové prostředky, můžeme zajistit i placenou studentskou práci mimo semestr a vydání tak uspíšit.

Není to riskantní, svěřit práci studentům?

Každá studentská práce je kontrolována někým z akademických pracovníků, kteří tak garantují zdárný výsledek.