Doprovodné aktivity

Uskutečněné aktivity

Přednáška Pavla Janáčka a Michala Přibáně o tvorbě slovníků a encyklopedií (listopad 2012)

Přednáška Renáty Fučíkové o ilustraci v současné populárněnaučné literatuře pro děti (prosinec 2012)

Výjezd studentů na kolokvium Od knihy ke knize (Literární akademie 14. února 2013)

Plánované aktivity